دوشنبه یکم مرداد ماه

خداحافظی داوران برجسته

چند تن از داوران برجسته ای که در همین سالهای نزدیک از قضاوت خداحافظی کرده اند.

به گزارش پایگاه خبرز البرز ورزشی: 

محمد شاهمیری

مسعود یزدان پناه 

مسعود قاری 

محمد ابراهیم زاده 

حمید راهجردیان

بهروز جعفری

اصغر حاج کاظمی

ابراهیم فیروزی

اصغر میرزایی

و مسعود ذوقی که خیلی زود به میادین بازگشت

از بین همه ی خداحافظی کرده ها جز راهجردیان همه به عنوان ناظر استفاده میشوند یا مسئولیتی در فدراسیون دارند،

بنظر می‌رسد کمیته داوران باید بدنبال تربیت داوران به عنوان نفر اول قضاوت باشد