دوشنبه بیست و هفتم فروردین ماه

ترکیب تیم های ملی کشتی آسیا اعلام شد

ترکیب تیم ‌ملی کشتی‌آزاد در قهرمانی آسیا ۲۰۲۳ با استناد به چرخه انتخابی تیم‌ملی (نفرات اول مسابقات کشوری)

به گزارش پایگاه خبری البرز ورزشی:
۵۷کیلوگرم: علیرضا سرلک

۶۱کیلوگرم: یاسین رضایی

۶۵کیلوگرم: پیمان بیابانی

۷۰کیلوگرم: مرتضی قیاسی

۷۴کیلوگرم: حسین ابوذری

۷۹کیلوگرم: امیرحسین کاووسی

۸۶کیلوگرم: علیرضا کریمی

92 کیلوگرم: ارشک محبی

۹۷کیلوگرم: مجتبی گلیج

۱۲۵کیلوگرم: امیررضا معصومی
ترکیب  تیم‌ملی کشتی‌ فرنگی در قهرمانی آسیا ۲۰۲۳با استناد به چرخه انتخابی تیم‌ملی(نفرات اول مسابقات کشوری)
کشتی فرنگی:  55_ پویا دادمرز 60 _ مهدی محسن نژاد 63 _ ایمان محمدی  67_ رضا عباسی  72_ سجاد ایمان طلب  77_ امین کاویانی نژاد  82_ علیرضا مهمدی  87_ ناصر علیزاده 97_ مهدی بالی  130_ امین میرزازاده