دوشنبه یکم مرداد ماه
عنادورزی چرا؟

با فدراسیون کشتی سرشاخ نشوید

مدت هاست بخشی از وزارت ورزش چوب لای چرخ ورزش اوّل کشور گذاشته و به طور غیر منطقی در صدد دامن زدن به اختلافات با فدراسیون کشتی است.

کشتی ورزش برتر کشور است که در سایه پهناور درخت بی ثمر فوتبال همواره با مخارج زیادی که دارد برای اعزام ها و تدارکاتش در مشکلات عدیده به سر می برد، فوتبال که مدتی است حسرت ورود به بازی های المپیک را دارد و این در حالی است که کشتی همیشه در المپیک مدال هایش نگین ثاقب و درخشان کاروان ایران است.

در یک سال اخیر وزارت ورزش به جای حمایت از کشتی سعی فراوان نموده که با کشتی "سرشاخ" شود و به بهانه های واهی و غیر منطقی پیشرفت های عمرانی در این فدراسیون را متوقف سازند. این در حالی است که رئیس فدراسیون جهانی کشتی در بلگراد از ساخت اماکن ورزشی در کشتی ایران قدردانی نمود.

وزارت ورزش باید مواظب باشد که برخی ها درصددند که از خیابانی با شیب چهل درجه که کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش را به هم متصل میکند با شیب تند اختلاف افکنی، ورزش اول کشور را خراب کنند و این افراد با دوستی که با مسئولان کمیته ملی المپیک دارند دامنه اختلافات خود با ورزش کشتی را به وسط حلقه های المپیک نیز بکشانند و مسئولان کمیته ملی المپیک نیز باید کاملا مواظب باشند که دوستی های معمولی با برخی از افراد نباید موجب شود که شعله های آتش کینه را به حلقه های المپیک سرایت دهند زیرا این حلقه ها محل وحدت، هماهنگی و انسجام است.

اگر سری به فدراسیون کشتی بزنیم و از پیشرفت های عمرانی آن از ساخت سالن ها، خوابگاه های مدرن، سالن بدن سازی عظیم، استخر، سلف سرویس و ... یک فضای دلنشین برای ورزشکاران پی ببریم، خواهیم دید که فدراسیون کشتی در این خصوص در تاریخ کشتی ایران بی نظیر کار کرده است و جای تعجب دارد که آنانی که حتی برای "گربه" ها یک آلونک نساخته اند چرا باید با کشتی در افتند؟

فدراسیون کشتی همواره درگیر منازعه با افرادی از درون وزارت ورزش بوده از مرحوم یزدانی خرم، خطیب و پهلوان بزرگوار رسول خادم که وزیر وقت با او درافتاده بود تا امروز که بخشی از وزارت ورزش با قهرمان المپیک علیرضا دبیر در افتاد. ظاهرا این ستیز عنادورزانه وزارت ورزش با فدراسیون کشتی را پایانی نیست.

نویسنده: علی افتخاری عضو فدراسیون جهانی کشتی