دوشنبه بیست و پنجم تیر ماه

یزدانی دست بردار نیست

شکایت سیاوش از یزدانی از باشگاه استقلال به مسیر باریک منتی شده است.

به گزارش پایگاه خبری البرز ورزشی: البته استقلالی ها پس از اطلاع از شکایت یزدانی شکوائیه بر علیه او تنظیم و به کمیته انضباطی ارسال کردند.

با این حال یزدانی ول کن نیست و پیگیر شکایت و مطالبات خود است.

در این رابطه یزدانی چنین توضیح داد: در پی شکایت من از باشگاه استقلال ناگهان جنب و جوشی در آن باشگاه ایجاد شد و بلافاصله آنها در مقام مقابله به مثل بر آمدند ، اما از آنجا که اقدام آنها شتابزده دیده شد، متوجه نشدند که من در چه موردی دست به شکایت برده ام.

مطالبات من مربوط به سال های گذشته است و پیگیر آن خواهم بود تا آقایان متوجه شوند که با آبرو و اعتبار هر کس به خاطر چند روز تکیه بر صندلی صدارت بی جهت بازی نکنند.