چهارشنبه سوم مرداد ماه
کنعانی زادگان نقره داغ شد

پرداخت 200 میلیون به حساب فوتبال خوی

کم کم جرایم در کشور ما از جمله ورزش اجتماعی پسند تر می شود و منطق جای برخورد های چکشی را می گیرد.

به گزارش پایگاه خبری البرز ورزشی: محمدحسین کنعانی زادگان، بازیکن تیم ملی فوتبال آقایان به دلیل نقض مقررات اخلاقی فوتبال متخلف شناخته شده و مستند به بند "و" ماده 7 آیین ­نامه اخلاقی فیفا و مواد 2 و3 و4 و15 و38  آیین­ نامه اخلاق فدراسیون فوتبال به پرداخت دویست میلیون تومان وجه نقد به حساب هیأت فوتبال شهرستان زلزله­ زده خوی جهت توسعه فوتبال در رده ­های پایه آن شهرستان به عنوان فعالیت اجتماعی در امر فوتبال محکوم شده است.

رأی فوق ظرف مدت هفت روز با رعایت تشریفات قانونی مندرج در ماده 63 آیین ­نامه اخلاق قابل تجدیدنظرخواهی در کمیته استیناف است.