دوشنبه بیست و پنجم تیر ماه
انرژی یا دخالت؟

ساپینتو بار دیگر محروم شد

کمیته اخلاق او را به دلیل بی انضباطی دو جلسه وی را از همراهی تیمش محروم کرد.

به دنبال صدور این رای آبی ها دست به واکنش برده و اعتراض مکتوب را به کمیته انضباطی ارسال داشتند و در شکوائیه خود آورده اند، ساپینتو یک مربی پر انرژی است و ما تاکنون ندیده ایم که انرژی زیاد جرم محسوب شده و باید به خاطر آن محروم شد اما واقعیت این است که ساپینتو برای چندمین بار است که رای محرومیت و محکومیت را دریافت می کند. قطعا در کنار زمین اتفاقی رقم می خورد که داوران را مجبور به استفاده از کارت زرد یا قرمز می کند.

بنابراین تا نباشد چیزکی داوران دست به کارت نخواهند شد، آنچه که استقلالی ها به عنوان ادله ارائه داده اند، از نگاه آنها انرژی است، اما آنچه قاضیان فوتبال برداشت کرده اند، نامش دخالت است، بین تعریف انرژی و دخالت، تفاوت از زمین تا آسمان است.

حرکت دست به سمت تماشاگران در دیدار استقلال با مس، انرژی نیست و این به نوعی دخالت و تحریک محسوب می شود که قانون جنگل هم این رفتار را نمی پسندد چه برسد به فوتبال.

به اعتقاد نگارنده، اکنون که استقلال روی ریل موفقیت حرکت می کند باید برای تداوم نتایج درخشان اخیر بیش از حد مراقب رفتارهای ساپینتو باشد.

در دوران مدیریت سردار آجرلو او کنترل شده بود. پسندیده است که به جای تهیه شکوائیه و گارد گرفتن در برابر احکام صادر شده، این انرژی در خصوص آموزش توجیهی و مهار رفتارهای ساپینتو صورت بگیرد.

این اتفاق در سپاهان شکل گرفته و مورایس سرمربی پرتغالی این تیم که هموطن ساپینتو است، در حال حاضر آرام ترین و منظم ترین مربی لیگ فوتبال به شمار می آید.

نویسنده: اکبر عزیزی