دوشنبه یکم مرداد ماه

مطهری رفت و برگشت

بعد از شکست اخیر تیم نساجی مازندران، حمید مطهری سرمربی تیم فوتبال تیم مازنی در یک اقدام غیر منتظره، استعفای شفاهی خودرا از ادامه همکاری با تیم نساجی اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری البرز ورزشی: مطهری دلیل این کار سنگ اندازی برخی از هواداران این تیم می داند، اما مدیریت باشگاه که بلافاصله به این قضیه ورود پیدا می کند، در حمایت از مطهری عملکرد این مربی جوان و صاحب سبک خاص در فوتبال، مثبت دانسته و استعفای او را نمی پذیرد.

این اقدام باعث شد تا مطهری نرفته مجددا به نساجی باز گردد. البته مطهری در خصوص سنگ اندازی ها چندان شفاف سازی نداشت، اما این مربی جوان سال اول را به عنوان سرمربی تجربه می کند و در این مدت نتایج خوبی برای نساجی رقم خورده است، طبیعی است که برخی ها چه خودی و یا غریبه، نمی توانند در برابر اینگونه موفقیت ها ساکت و آرام بمانند.

مطهری جوان که در مسیر تازه ای قرار دارد باید صبر و خویشتنداری را بر تجربه خود پیوند بزند تا محصول عملکرد وی در پایان مسابقات لیگ به درستی ارزیابی شود، قطعا در پایان این حکایت، مخالفان و سنگ اندازها بدون هر گونه سر و صدا و هیاهو، شاید پشیمان از عکس العمل زود هنگام خود در گوشه ای آرام بگیرند.

گزارش: جابر آقا جان زاده