دوشنبه یکم مرداد ماه

کشتی باشگاه های جهان در یک نگاه

حضور شش تیم در کشور ما به ویژه تیم روسیه نشان دهنده اهمیت رقابت های باشگاه های جهان در رشته کشتی است.

روسیه با گاتسالوف سرمربی اصلی خود راهی ایران شد تا نشان دهد که چقدر از اهمیت و جایگاه کشتی در ایران باخبر است و از قضا تیم ایران نیز با تمام بزرگان خود همانند حسن یزدانی، کامران قاسمپور مقابل روس هاد قرار گرفت و در نبود تنها رحمان عموزاده شش – چهار روسیه را شکست داد.

دو روز بازار کشتی در کشورمان داغ شد و بانک شهر نیز با سرمایه گذاری در این رشته به یاری کشتی آمد تا مددکار قهرمانان این ورزش باشد. وقتی از کشتی در المپیک توقع مدال داریم باید قدر سرمایه گذاران را بدانیم و باشگاه هایی مانند فولاد سپاهان که نگاه خود را معطوف به فوتبال کرده اند حق کشتی را نیز ادا کنند.

تیم کشتی هند با حضور امیر توکلیان مربیان صاحب نام ایرانی پیشرفت بسیار خوبی در این دوره از رقابت ها نشان داد و بعد از بانک شهر و روسیه به مقام سوم دست پیدا کرد.

قرار است جام کشتی فرهنگی باشگاه های جهان در اصفهان برگزار شود که فعلا به چند دلیل در پرده ابهام قرار گرفته است.

برگزاری این گونه رقابت ها در کشورمان باعث می شود که تماشاگران از نزدیک در تالار مسابقات حضور پیدا کنند و جو بسیار خوبی برای این ورزش پرافتخار رقم بزند.

نویسنده: هادی عامل