دوشنبه بیست و پنجم تیر ماه
نگاه کارشناس دوومیدانی

شایان: آسیا با سرعت باد حرکت می کند

عملکرد دونده های ایران در مسابقات اخیر قهرمانی آسیا قاب پپیش بینی بود.

حسین شایان قهرمان سابق پرش ارتفاع و مربی سرشناس دوومیدانی کشور در گفت و گو با البرز ورزشی ضمن بیان مطلب فوق افزود: دوومیدانی آسیا به سرعت باد حرکت می کند اما ما حتی قادر به تدارک کافی برای دونده های اعزامی نبودیم و با یک مسابقه انتخابی تیم را گسیل داشتیم.

در این شرایط بسیاری از قهرمانان ما ترجیح دادند که راهی مسابقات نشوند حالا ما سال آینده بازی های آسیایی و قهرمانی آسیا را در پیش داریم شرایط این مسابقات کاملا متفاوت است اگر به موقع اقدام کنیم بدون شانس کسب مدال نیستیم.

ما سوای احسان حدادی دونده های خوبی مانند تفتیان، پیرجهان و خانم فصیحی را داریم که می توانیم روی مدال خانم فرزانه فصیحی حساب کنیم و احسان حدادی هم مانند همیشه مدال آور خواهد بود، در دوی استقامت نیز حسین کیهانی را داریم.

کارشناس دوومیدانی در پاسخ به پرسش البرز ورزشی که چرا مانند گذشته پرنده هایی همانند تیمور قیاسی یا حسین شایان را پرورش نداده ایم گفت: ورزشکار خوبی چون آقای قنبرزاده را در پرش داشتیم که راهی آلمان شد و اغلب بدون تمرین در داخل کشور در مسابقات شرکت می کند در سه گام حمیدرضا کیا بسیار مستعد است و یا عرشیا مصدقی در پرش با نیزه که قهرمان نوجوانان کشور است که باید به آینده وی امیدوار بود.

اما در پرش ارتفاع مشکل سخت افزاری داریم کل تشک های پرش در تهران و شهرستان ها به دو سه تخته نمی رسد مربیان متخصص در این بخش نداریم و نهایت اینکه با فراهم شدن همه ی  امکانات باز پرورش قهرمانان پرش ارتفاع به صبر و تحمل زیاد نیاز دارند.

فدراسیون دوومیدانی مانند اغلب فدراسیون با مشکل مالی و کمبود منابع دست به گربیان است اول شرایط و نیاز ها را برآورده سازیم و بعد انتظار کسب مدال داشته باشیم.

گفت و گو: پیمان محرمی