دوشنبه بیست و پنجم تیر ماه
پاشازاده: همه روی ساپینتو حساس شدند

استقلال بازگشت خوبی داشت

مهدی پاشازاده مدافع سابق استقلال در مورد وضعیت این روزهای استقلال گفت: استقلال به روزهای خوبش بازگشته و می تواند نتایج بهتری نیز کسب کند.

وی افزود: ساپینتو برای خودش سبک متفاوتی را دنبال می کند و با فرهنگ متفاوتی بزرگ شده و مربیگری کرده است و نمی تواند از وی توقع داشت که بر اساس خواسته های ما جلو برود آن هم در حالی که ما در لیگ خودمان نیز از این دست مربیان کم نداریم.

پاشازاده در مورد محرومیت سرمربی استقلال گفت: من خیلی به این نوع محرومیت ها اعتقادی ندارم زیرا تاثیر زیادی در نوع برخوردها ندارد. در مورد ساپینتو وی باید کمی در رفتارش تجدید نظر کند زیرا در حال حاضر هم کل فوتبال ایران روی وی حساس شدند و با هر واکنشی از سوی وی عکس العمل نشان می دهند.

وی در پایان گفت: همین حالا هم ساپینتو کنار تیمش نیست و چند بازی دیگر نیز این اوضاع ادامه دارد اما وی نباید خیلی فوتبالی ها را حساس کند و باید طوری پیش برود که این مربی بتواند با آرامش کامل در کنار خط استقلال را یاری کند.

گفت و گو: سوده رحمانوند