دوشنبه بیست و پنجم تیر ماه

پرسپولیس مشتری پیدا کرد

یک مشتری جدید برای پرسپولیس پیدا شده است.

به گزارش پایگاه خبری البرز ورزشی: مشتری جدید یک تاجر ایرانی است که در آن سوی مرزها زندگی می کند، و در ساخت و ساز فعالیت دارد.

خود را از هواداران قدیمی پرسپولیس می داند و برای خرید و هزینه سازی در پرسپولیس مبلغ نجومی را در اندیشه دارد این خبر را به گوش مدیران باشگاه نیز رسانده است.

با توجه به نزدیک شدن و قرار گرفتن پرسپولیس در بورس هر روز شاهد دریافت اخباری از این دست پیشنهاد ها از سوی مشتریان داخلی و خارجی برای خرید سهمیه باشگاه پرسپولیس نیز هستیم.

خبر دیگر مربوط به اقدام پیشکسوتان این باشگاه است که در نظر دارند بخش عمده ای از سهم باشگاه را در بورس خریداری کنند.

رضا صادق زاده