سه شنبه بیست و ششم تیر ماه

بازگشت زرینچه به صحنه فوتبال

مدت ها از جواد زرینچه در عرصه فوتبال خبری وجود نداشت.

به گزارش پایگاه خبری البرز ورزشی: تصور می کردیم که او به خارج از ایران کوچ کرده است، اما زرینچه در تهران است و به دلیل کج سلیقگی ها در کنج خانه نظاره گر اتفاقات فوتبال مانده است.

اتفاقا کاپیتان سابق تیم ملی و استقلال تصمیم گرفت تا از گوشه نشینی خارج شود.

مهدی نوروزی از دوستان قدیمی زرینچه و مدیر عامل باشگاه آریو اسلامشهر که تیمش در لیگ دو قرار دارد و از شرایط مناسبی برای راهیابی به لیگ دسته اول بر خوردار است با صدور حکمی زرینچه را به عنوان مدیر فنی تیم فوتبال آریو اسلامشهر معرفی کرد تا کلیات امور فنی تیم در اختیار مرد با تجربه فوتبال کشورمان قرار بگیرد.

تیم آریو اسلامشهر که اکنون زرینچه را با کوله باری تجربه در کنار خود دارد و در چند قدمی راهیابی به لیگ دسته اول ایستاده قطعا از تجربیات زرینچه می تواند مسیر تحقق یافتن آرزوهای این تیم جنوب شهری را هموارتر سازد تا فوتبال اسلامشهر در لیگ دسته اول صاحب نماینده ای پرقدرت باشد.