سه شنبه بیست و ششم تیر ماه

تغییرات در مدیریت باشگاه ها

روز گذشته در ستون اخبار پشت پرده فوتبال خبر دادیم، بوی تغییرات در مدیریت برخی از باشگاه های صنعتی که به نوعی بودجه آنها از بدنه دولت تزریق می شود به مشام می رسد.

در ادامه آن خبر، این نکته اضافه می شود که تغییرات همچنان در راه است و در این میان باشگاه های شهرستانی که عملا به صورت دولتی اداره می شوند دور از دسترس نخواهند بود. البته اولین اتفاقی که اخیرا رقم خورد، که روز گذشته رئیس گروه صنعتی ایران خودرو دستخوش تغییرات شد و عظیمی سکان دار ایران خودرو شد، قطعا رئیس جدید نگاه ویژه ای به بخش ورزش در ایران خودرو خواهد داشت تا ورزش ایران خودرو به مانند سالهای نه چندان دور، چرخ های مسیر سازندگی مجددا صیقل خورده تا ورزش ایران خودرو بار دیگر به کارخانه بازیکن ساز تبدیل شود.

البته در این مسیر می توان از مردان با تجربه و کار آمد که در ورزش ایران خودرو موی سپید کرده اند و اکنون خارج از این مکان قرار دارند سود برد، تا در این حرکت زیر بنایی راه رشد و سازندگی، ارتقا و تحول همراه با قهرمانی در ورزش ایران خودرو به درستی به تعریف برسد.

نویسنده: اکبر عزیزی