دوشنبه بیست و پنجم تیر ماه

خانواده معزز شکیب (بحرین)

مصیبت وارده را به شما تسلیت گفته

خود را در غم بزرگ شما شریک می دانیم.

خبرنگاران و نویسندگان پایگاه خبری البرز ورزشی و روزنامه بین المللی شوت