دوشنبه بیست و پنجم تیر ماه

سجادی از بیمارستان مرخص شد!

بر اساس جدیدترین اخبار دریافتی دکتر حمید سجادی ساعتی پیش از بیمارستان مرخص شد.

به گزارش پایگاه خبری البرز ورزشی: دکتر حسین صمدی‌نیا رئیس بیمارستانی که وزیر ورزش در آن بود با بیانی که وضعیت عمومی دکتر سجادی خوب است مجوز ترخیص ایشان را صادر کرده ایم.

بالگرد حامل وزیر ورزش عصر پنج‌شنبه روز 4 اسفند گذشته هنگام فرود در مجموعه ورزشی شهرستان بافت کرمان در سفرهای استانی سقوط کرد و برخی سرنشینان آن زخمی شدند که به مراکز درمانی انتقال یافتند. حمید سجادی در نتیجه سانحه بالگرد دچار خونریزی مغزی شد و اسماعیل احمدی مشاور وزیر مدیر کل حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان نیز که در بالگرد حامل وزیر ورزش حضور داشت، در این سانحه جان باخت.