دوشنبه بیست و پنجم تیر ماه
عبور سخت از مانع گل گهر؛

استقلال گل کاشت!

تغییر تاکتیک و طراحی درست استقلال و هجوم پر تعداد در وقت دوم یک برد رویایی به نام آبی پوشان نوشت تا مثلث مدعیان بالای جدول شکل بگیرد.

استقلال در وقت اول سردرگم و ناهماهنگ نشان داد. مدافعان آنها به ویژه (غلامی و سیلوا) در مرکز متزلزل نشان دادند.

گل گهر از این ناهماهنگی دفاعی بهره برد و یک گل زد و بارها دروازه حسینی را تهدید کرد. تبریزی یک بار هم در موقعیت گل قرار گرفت که بنیادی فر و کمک هایش بی دلیل خطای او را روی غلامی اعلام کردند.

در وقت دوم استقلال تغییر آهنگ داد. یامگا از راست و سلمانی نفوذهای دایمی داشتند . قایدی، محبی و رضاوند پر تحرک نشان دادند و گل گهر را در لاک دفاعی محض قرار دادند. سیلوا در خط دفاع از زمین خارج شد و چشمی یگ گام عقب تر جانشین او شد تا معایب دفاعی رفع و رجوع شود.

در آن سوی میدان خروج شکاری و عاشوری ضریب تهاجمی گل گهر را کاهش داد.

این فعل و انفعالات و پایداری خط دفاع گل گهر تا لحظات پایانی تداوم یافت، اما دو تعویض ریسکی از سوی ساپینتو و ورود میرزایی و رمضانی کار ساز شد و دو گل رویایی آبی پوشان سه امتیاز به شیرینی عسل به نام آنها نوشت.

بنیادی فر داور این دیدار در دو صحنه متزلزل نشان داد .او از خطای آشکار رمضانی روی استنلی در میانه میدان بی تفاوت گذشت و همین توپ دمنجر به گل استقلال شد.

در مورد صحنه پنالتی حسینی روی میرزایی هم گل گهر ها اعتراض دامنه داری داشتند. داور و کمک‌هایی مدیریت خوبی در این صحنه ارائه ندادند و در ایجاد جنجال و ناهنجاری و توقف چند دقیقه ای بازی نقش جدی داشتند!

استقلال با این برد دلچسب در کنار سپاهان و پرسپولیس قرار گرفت و مثلث بالا نشینان جدول را تکمیل کرد.

نویسنده: احمد میرزاییان