چهارشنبه سوم مرداد ماه

جام قهرمانی نوجوانان در دستان سایپا

پرونده مسابقات فوتبال لیگ برتر با قهرمانی تیم یک پارچه سایپا بسته شد.

در هفته پایانی نارنجی پوشان با تساوی یک بر یک برابر استقلال و با جمع آوری 65 امتیاز موفق شدند در سکوی اول قرار بگیرد.

تیم کیا با 61 امتیاز مکان دوم را به خود اختصاص داد، در پایان این رقابت ها که تیم انرژی پیشرو فتح آرشاک و ایرانمهر به لیگ دسته یک سقوط کردند.

نتایج دیدار های هفته پایانی:

مهر یاران صفر – پرسپولیس 3

شاهین 4 – مقاومت یک

ایرانمهر یک – کیا صفر

پارسیان یک – احسان ری 7

پیکان یک – پولاد کاوه 2

دوستی مهر یک – پیروزان تکین صفر

انرژی پیشرو صفر –فتح آرشاک یک

گزارش: محمود شهباز

جام قهرمانی نوجوانان در دستان سایپا

پرونده مسابقات فوتبال لیگ برتر با قهرمانی تیم یک پارچه سایپا بسته شد.

در هفته پایانی نارنجی پوشان با تساوی یک بر یک برابر استقلال و با جمع آوری 65 امتیاز موفق شدند در سکوی اول قرار بگیرد.

تیم کیا با 61 امتیاز مکان دوم را به خود اختصاص داد، در پایان این رقابت ها که تیم انرژی پیشرو فتح آرشاک و ایرانمهر به لیگ دسته یک سقوط کردند.

نتایج دیدار های هفته پایانی:

مهر یاران صفر – پرسپولیس 3

شاهین 4 – مقاومت یک

ایرانمهر یک – کیا صفر

پارسیان یک – احسان ری 7

پیکان یک – پولاد کاوه 2

دوستی مهر یک – پیروزان تکین صفر

انرژی پیشرو صفر –فتح آرشاک یک

گزارش: محمود شهباز