سه شنبه بیست و ششم تیر ماه

حاج‌محمد: تیم ملی را بی‌ارزش کردند

پیشکسوت فوتبال ایران با انتقاد از عملکرد فدراسیون فوتبال اتفاقات اخیر را بی‌ارزش کردن تیم ملی دانست.

مهدی حاج‌ محمد در گفت‌ و‌ گو با البرز ورزشی اظهار داشت: برنامه‌ای که از مربیان ایرانی گرفتند برنامه‌ای بود برای این که ما را سرکار بگذارند. نمی‌دانم تیم ملی بی ارزش شده است یا چه اتفاقی افتاده که با برنامه خواستن از برخی مربیان که حتی در حد باشگاه نیستند شاُن تیم ملی را پایین می‌آورند.

 وی ادامه داد: مربیان ما یا دعوا می‌کنند و جنگ اعصاب راه می‌اندازند یا در حال اعتراض به زمین و زمان هستند. مربی با دانش اما نیمه اول را ارزیابی کرده و در فرصت بین نیمه اطلاعات را تحلیل می‌کند و تلاش می‌کند نتیجه را به نفع خود تغییر دهد. در حالی که مربیان ما در همان دو ساعت می‌خواهند با همه دعوا کنند و همه چیز را خارج از زمین فوتبال به نفع خود تغییر دهند.

بازیکن سابق تیم ملی تصریح کرد: باید بپذیریم ما هیچ کاری برای پروش فوتبال چه بازیکن چه مربی نکردیم. در مدارس فوتبال بازیکن مهم نیست بلکه شغل پدر بازیکن مهم است. از این رو ما به دنبال سازندگی نیستیم در حالی که امسال مسی و رونالدو در آکادمی ها به این سطح رسیدند. در آکادمی‌های ما اطلاعات مادر و پدر بچه را می‌دانند اما از خود بازیکن هیچ نمی‌دانند. فوتبالست خوب پیدا کردن سخت نیست اما وقتی قرار در این آکادمی‌ها چیز دیگری است طبیعی است که بازیکن هم معرفی نمی‌کنند.

گفت و گو: نیلوفر مژدهی