دوشنبه یکم مرداد ماه

آجرلو و هیات مدیره استقلال در دادگاه

مدیرعامل و اعضای پیشین باشگاه استقلال به دادگاه معرفی شدند.

پایگاه خبری البرز ورزشی به نقل از رئیس سازمان خصوصی سازی، از صحبت های رئیس سازمان خصوصی سازی که با آنا داشته است، مسائل مالی باشگاه استقلال در زمان مدیریت آجرلو با ابهام ها و موضوعات مختلفی همراه بوده است.

با آنکه آجرلو دو بار در گفت و گو هایش سعی بر آن داشت تا شفاف سازی را  ارائه دهد، اما ابهامات همچنان وجود دارد. رئیس سازمان خصوصی در مصاحبه هایی که تاکنون انجام داده است، اعتقاد دارد که مدیرعامل و اعضای هیات مدیره پیشین باشگاه استقلال به صورت غیرقانونی اقدام به برداشت پول سهام خریداران کرده اند و ما نیز آنها را به دادگاه معرفی کردیم.

رضا صادق زاده