سه شنبه بیست و ششم تیر ماه

عقب‌گرد نفت با اشکش

مدیران تیم نفت‌مسجدسلیمان که با جار و جنجال زیاد ابراهیم اشکش را برکنار کردند دوباره او را به عنوان سرمربی نفت مسجدسلیمان انتخاب کردند.

به گزارش پایگاه خبری البرز وزرشی: مسئولان باشگاه نفت پس از استعفای رضا عنایتی، با بررسی گزینه های مختلف تصمیم گرفتند مجددا با ابراهیم اشکش همکاری کنند چرا که با توجه به شرایط این تیم و مشکلات مالی این باشگاه دیکر گزینه ای حاضر به همکاری نشدند.

نفت لیگ را با مهاجری شروع کرد و در ادامه به ابراهیم اشکش سپرده شد و پس از چهار بازی او برکنار و رضا عنایتی روی نیمکت نفت نشست. اکنون نیز مجددا اشکش عهده دار هدایت نفتی ها شده است.

این تیم در انتهای جدول وضعیت بدی دارد و از گزینه های سقوط است.