دوشنبه یکم مرداد ماه

آجرلو: دیدار ما با رئیس سازمان خصوصی سازی در دادگاه

در پی صحبت های رئیس سازمان خصوصی سازی که عنوان کرده بود، به دلیل برداشت غیرقانونی مدیران سابق باشگاه استقلال آنها را به دادگاه معرفی کرده ایم، سردار آجرلو مدیر عامل سابق باشگاه استقلال به صحبت های رئیس سازمان خصوصی واکنش نشان داد.

 سردار آجرلو گفت: این آقا که در شبی که اعضای هیات رئیسه بر علیه ما کودتا انجام دادند و ما را شبانه عزل کردند کجا تشریف داشتند؟ چرا از آن روز تا به امروز سکوت اختیار کرده اند؟ اینکه گفته شده است برداشت غیر قانونی صورت گرفته باید مدارک و مستندات اثبات کننده ارائه داد، با حرف و تهمت که نمی شود دیگران را محکوم کرد، در دادگاه حاضر خواهیم شد و قطعا ما هم برای دفاع از خود مدارکی در اختیار داریم که قطعا با ارائه این مدارک، با رئیس سازمان خصوصی سازی در دادگاه دیدار خواهیم داشت. باید تهمتی که بر ما وارد آورده اند ثابت کنند، کسی نیستم که در برابر تهمت ها سکوت و یا عقب نشینی کنم. قطعا دیدار ما با ایشان در دادگاه جالب خواهد بود.

گزارش: اکبر عزیزی