دوشنبه بیست و پنجم تیر ماه

پاسخ رد ربیعی به تیم امید

رایزنی ها برای انتخاب مربیگری در تیم امید همچنان ادامه دارد، قرار است سکان تیم امید در اختیار مربی داخلی باشد و از این رو گزینه ها محوریت مربیان داخلی می چرخد.

در این رابطه شنیده ایم، فدراسیون فوتبال با فراخوانی محمد ربیعی سرمربی تیم مس رفسنجان وارد مذاکره شده تا بلکه این مربی وطنی به مانند قلعه نوعی از یک تیم باشگاهی به تیم امید انتقال یابد.

خروجی این مذاکرات پاسخ منفی ربیعی به فدراسیون فوتبال بود. ربیعی کار در باشگاه را بر تیم امید ترجیح داد و عنوان کرد: به احترام فراخوانی خدمت رسیدم، اما ترجیح می دهم تا تجربیات خود را در یک تیم باشگاهی به کار بگیرم.

گزارش: اکبر عزیزی