سه شنبه بیست و ششم تیر ماه

پیوس جانشین میثاقیان شد

تغییرات در کادر فنی تیم فوتبال داماش رقم خورد و اکبر میثاقیان از کادر فنی این تیم کنار گذاشته شد.

به گزارش پایگاه خبری البرز ورزشی: پس از کنار زدن میثاقیان، رایزنی ها آغاز تا سرانجام تحویل تیم به فرشاد پیوس ختم شود.

پیوس که از تجربه خوبی در هدایت تیم های لیگ های دسته اول و پایین تر از آن را دارد، بار دیگر به یاری تیم داماش آمد تا بلکه به وضعیت این تیم سر و سامان بخشد. شرایط کنونی تیم داماش، در جدول رده بندی چندان مساعد نیس و یک از دلایل دعوت از پیوس به همین خاطر است.