سه شنبه بیست و ششم تیر ماه

برادر ارجمند آقای حشمت بهمنی

درگذشت پدر گرامیتان آفرامرز بهمنی جانسوز است ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست.

این ماتم جانگداز را به خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض نموده، و برای آنان صبر و اجر و برای آن عزیز سفر کرده علو درجات طلب می‌کنم.

علی پروین - حسن روشن – علی دایی – ابوالفضل پورعرب – اصغر حاجیلو – منصور رشیدی – مجید غنی – رضا اسماعیلی