دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه
زنده باد آقا مصطفی!

استعفای دبیر فدراسیون والیبال

با استعفای میلاد تقوی از سمت دبیر کل فدراسیون والیبال ترابی به عنوان سرپرست دبیری منصوب شد.

در آخرین روز مهلت ثبت‌نام برای شرکت در انتخابات ریاست فدراسیون والیبال، روز گذشته یکشنبه 26 شهریورماه 1402 سید میلاد تقوی دبیر کل فدراسیون والیبال ثبت نام کرد و در راستای رعایت مقررات، استعفای خود را تقدیم رئیس فدراسیون والیبال کرد.

محمدرضا داورزنی صبح امروز طی حکمی دکتر محسن ترابی را به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون والیبال تا زمان برگزاری مجمع انتخابات منصوب کرد.

همچنین دکتر داورزنی طی حکمی میلاد تقوی را به عنوان مشاور در امور اجرایی فدراسیون والیبال منصوب کرد.

از آنجایی که تقوی احتمالا آلترناتیو داورزنی در صورت عدم شرکت در انتخابات محسوب می شود کار از محکم کاری عیب نمی کند.

اما درباره کاندیدا های گرامی که دیروز ثبت نام کرده اند یک نکته جالب و مشترک جلب توجه می کند و آن اینکه بیشتر آنها مصطفی کارخانه را به عنوان نایب رئیس معرفی کرده اند که بدون تردید هدف استفاده از نفوذ وی در ارگان ها است.

فقط امیدواریم که قلبا نیز به آقا مصطفی ارادت داشته باشند.

زنده باید مصطفی کارخانه!

نویسنده: جمشید حمیدی