شنبه دوم تیر ماه

تشکیل کمیته فنی استقلال با شرط قراردادرسمی!

اعضای کمیته فنی احتمالی استقلال برای مدیران این تیم شرط گذاشتند

 

به گزارش پایگاه خبری البرز ورزشی: در جلسه آشتی کنان و رفع کدورت خطیر و نکونام قرار بر تشکیل کمیته فنی شد اما استقلالی ها براحتی حاضر به کار با باشگاه نیستند.

اعضای حاضر در جلسه و چندتن دیگر از قدیمی های استقلال پیشنهاد تشکیل کمیته های مختلف در باشگاه را برای رفع مشکلات موجود ارائه کردند که با موافقت نکونام همراه شد.

اما قرار براین شد که اعضای منتخب با قرارداد رسمی در باشگاه مشغول به کار شوند که با مخالفت خطیر همراه شد زیرا مدیریت استقلال به همکاری با حکم رضایت داد اما اعضا با این اتفاق مخالفت کردند و اعلام کردند که تشکیل کمیته فنی در سالهای گذشته همواره با مشکلات همراه بوده و نیمه کار رها شده و تاثیر مثبتی نیز نداشته به همین دلیل اگر قرار بر کار اصولی باشد باید با قرارداد رسمی باشد.

این در حالی است که باشگاه با مشکلات مالی موجود نمی تواند بودجه جداگانه ای را برای این کمیته در نظر بگیرد و همکاری بین طرفین تنهامی تواند با حکم رسمی شود.

اما با توجه به همکاری قدیمی های استقلال با سرپرستی نوری روشن و چندعضو دیگر با نکونام احتمال حضور اعضا در باشگاه و آغاز همکاری کم نیست.