دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه
مدیر محترم تیم های ملی کشتی آزاد

جناب آقای محسن کاوه

درگذشت برادر گرامیتان را به جنابعالی و خانواده محترمتان تسلیت می گوییم.

حاج رضا اسماعیلی، حاج قاسم جمشیدی، حاج داود زوله، وحید رهنما، مهدی اسدی، رامین رستگار