شنبه دوم تیر ماه

پیشکسوتان دهه هفتاددرعباس اباد

شهرعباس اباد یکی ازشهرهای ورزش خیزوورزش دوست شمال کشوربه همت تقی جمالی وجمعی ازپیشکسوتان پل عباس ابادمیزبان تیم منتخب ده هفتاد بود.

به گزارش البرز ورزشی:این مسابقه که درزمین چمن عباس ابادوباحضورجمعی ازعلاقه مندان به این رشته ورزشی برگزارشد تیم منتخب دهه هفتادباحضوربازیکنانی چون سعید عزیزیان محمدرضامهدوی رضانصیبی علی ومهدی نوری محسن سلطانی مجیدخان محمدی مصطفی اکرامی جوادکرامتی نادرخمس ابادی اصغرامان زاده مهدی صالح پورامیدهمرنگ و به سرپرستی اقای بیژن طاهری درمقابل تیم پیشکسوتان پل عباس اباد نتیجه را۲بر۱به تیم میزبان واگذارکرد تا تیم فوتبال پیشکسوتان پل عباس که هرهفته دیدار دوستانه ای را بادیگراستانها برگزارمیکند باانگیزه بهتری درمسابقات آاینده حضوریابد.