دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه

تسلیت به پیشکسوت فوتبال...

جناب آقای مجید نامجو مطلق ملی پوش و پیشکسوت ارزنده استقلال و تیم ملی

باکمال تاسف فقدان مکرمه را خدمت شما و وابستگان محترم تسلیت می گوییم و برای بازمامدگان صبر و شکیبایی و برای آن مرحومه غفران الهی مسالت داریم.

حسن روشن،مهدی حاج محمد،محمود شهباز،جمشید حمیدی و رضا اسماعیلی