دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه

داوران عرب در فرودگاه امام

داوران بازی پرسپولیس و حریف تاجیک نماینده ایران وارد تهران شدند.

به گزارش البرز ورزشی:محند قاسم سارای از عراق (داور وسط)، واثق‌مدل سعیدی و احمدصباح قاسم بغدادی هر دو از عراق (کمک‌های یک و دو)، عمار اشکانانی از کویت (داور چهارم)، آکی‌هیرو نیشیو از ژاپن (ناظر امنیتی کنفدراسیون)، علی صباح قیصی از عراق (داور وی‌ای‌آر) و هاشم آل ابراهیم از کویت (کمک داور وی‌ای‌آر) نفراتی هستند که با پرواز صبح تهران رسیدند.

طی ساعات آینده، سایر عوامل برگزاری مسابقه و کاروان فوتبال استقلال تاجیکستان نیز وارد خواهند شد.