جمعه سی و یکم فروردین ماه

توافق دلالان با مربیان باعث نسل کشی در فوتبال است

بافت و فرهنگ حاکم بر مربیان حاضر در لیگ حرفه ای تغییر کرده است و رفته رفته نسلی تازه در فوتبال ما کار مربیگری را آغاز می کنند.

اگر به مربیان سال گذشته وامسال لیگ برتر نگاه کنیم، بهنام سراج، جواد نکونام، مهدی تارتار، سهراب بختیاری زاده، یحیی گل محمدی، محمود فکری، فرهاد مجیدی، مجتبی سر آسیابی، ابراهیم صادقی و... همه را مشغول کار می بینیم، رفته رفته نسل فوتبالیست های دهه 80 حرف خود را بر کرسی نشانده وکارش را در فوتبال ما به عنوان مربی بخش اکثریت شروع کرده است .نگاه کنید که ما در این سالها کمتر مردانی چون محمد حسین ضیایی، اکبر میثاقیان، فرهاد کاظمی، نادر دست نشان، حسین فرکی، فیروز کریمی و...را در لیگ حرفه ای فوتبالمان داشته ایم. به نظر میرسد که این نگاه به پایین آمدن سن مربیان ما در لیگ حرفه ای نه نگاه کاملا جذابی است ونه نگاه نگران کننده ای...آن چه مشهود است این که این مربیان در زمینه بزرگ شدن فنی خود، خوب بالا نمی آیند .در این زمینه پیشتاز این نسل در مربیگری مردانی مثل خداداد عزیزی، علی دایی، داوود مهابادی و...بودند .این نفرات از همه زودتر در این نسل شروع کردند اما امروز یا مربیگری نمیکنند یا در لیگ برتر نیستند .این نکته همان دعوی ماست.این که مربیگری برای مردان نسلی که درباره شان حرف زدیم، فقط یک دوره گذرا نباشد ونسل هر کدام از این مردان زود به سر نرسد ومربی تازه ای از نسل بعد یا جای مانده های همین نسل اخیر به شکلی غریب ظهور نکند . البته اعتقاد ما این است که بهترین شکل ظهور بهترین مربیان هر نسل در یک دوره جذاب است وباید از چنین مربیانی هم حمایت شود نه این که هر روز تغییراتی بروز کند وهر روز نسل پوسته اندازد ونسل مربیان جوان تنها نسل آزمون وخطا باشد .ما امیدواریم برای موفق های این نسل شرایطی فراهم آید تا بعدها مربیان بزرگ فوتبال از کنار آنها گزینش شوند ...نه این که امروز چون دلال ها با مربیان جوانتر راحت کار میکنند آنها را برای تیم ها پیشنهاد کنند ! که این خطر ناک ترین گزینه ای ست که میتواند در جوانگرایی تیم های فوتبال دخالت داشته باشد.