سه شنبه بیست و هشتم فروردین ماه

آقای قلعه نویی! مواظب مدیر رسانه ای خودتان باشید

از آدمهای چسبیده به ورزش هرچه بگوییم کم است، حرف تازه ای نیست که یک عده ابن الوقت مثل زالو به جان فوتبال افتاده و خون باشگاه های ما را می مکند.

در این بین عده ای با صدای رسا می گویند و می نویسند که واسطه اند و ایجنت دارند و ابایی هم ندارند و کارشان با کرام الکاتبین است و اگر قانونی وجود دارد به حتم دیر یا زود آنان را زیر ذره بین خواهد برد که باید پاسخگو باشند. ایجنت باید به لحاظ حقوقی و قانونی مجوز داشته باشد اما در این میان برخی ها از اعتبار و موقعیت مربیان مطرح فوتبال سوء استفاده کرده و چون خوره به جان ورزش افتاده اند و به عناوین مختلف درآمدهای میلیاردی و البته غیر قانونی را به جیب می زنند و عجیب اینکه شخصیت ها و مربیان معروف ما هم که همه جا مدعی سلامت و صداقت اند چشم بر تخلفات و رفتارهای غیر اخلاقی می بندند تا هرچه بادا باد، نمونه اش مدیر رسانه ای آقای امیر قلعه نوعی است که به جای ایجاد ارتباطات حسنه با مطبوعات و جراید ورزشی کار واسطه گری انجام می دهد و استاد نقل و انتقالات بازیکنان شده است و به طور مستقیم با دلالها و شبکه های جا به جایی فوتبالبازان در ارتباط است، نمی دانیم قانون از کجا آورده ای شامل حال اینگونه افراد می شود یا نه، آقای قلعه نوعی عزیز و دیگر مربیان مطرح چرا اجازه می دهید از جایگاهی که شما به هر دلیلی به آنان داده اید و بدون تردید شاید هدف کمک به ارتقای موفقیت های اجتماعی و ارتباطات سالم رسانه ای است سوء استفاده کنند، ما با دلیل و مدرک در این باره حرف می زنیم و اعتقاد داریم در خانه اگر کس است یک حرف بس است در غیر اینصورت چاره ای نخواهیم داشت که مدارک موجود را به مراجع قضایی ارایه دهیم. دیگر فوتبال ما ظرفیت بند و بست های این قبیل آدم چسبیده و سوء استفاده چی را ندارد. نویسنده: رضا اسماعیلی