جمعه سی و یکم فروردین ماه

هاینین: ناموفق در آلمان، موفق در لهستان

ویتال هاینین سرمربی بلژیکی تیم لهستان گفت: با اینکه تیم قدرتمندی داریم ولی برای کار ما در مقابله با ایران و ایتالیا آسان نخواهد بود، می دانیم که ایران هنوز سرمربی ندارد و دنبال الکنو است و او را هم یکی از بهترین دنیا می دانم با اینکه این شرایط به سود ما خواهد بود اما هیچ تیمی دستکم نمی گیریم.

مربی سرشناس بلژیکی که با همکاران ما در فارس گفت و گو می کرد یادآور شد: کرونا وضعیت نامطلوبی را در ایران به وجود آورده و در کشور ما بلژیک هم اینگونه است اما برنامه های والیبال متوقف نمی شود. هاینین که در تیم  ملی آلمان موفق نبوده است در لهستان ظرف سه سال به اندازه سه تیم بازیکن خوش تراش تربیت کرده است. آنالیزوری بود که به جرگه مربیان پیوست و همردیف بزرگان نیمکت مربیگری قرار گرفت، مربیان خارجی به طور معمول کمتر درباره تیم های دیگر گپ می زنند و از اینکه هاینین از بابت دیر کردن فدراسیون بابت انتخاب مربی اظهار نیمچه خوشحالی (!) می کند، جالب است.