دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه

تلاشهای تازه برای ووشو مازندران

نشست هم اندیشی و معارفه روسای هیات ووشو شهرستان های آمل ، بابلسر و نور و همچنین مسئولین سبک های فن زی چوان ، لوهان چوان ، ساندا سنتی و جیت کاندو برگزار شد.

نشست هم اندیشی و معارفه روسای هیات ووشو شهرستان های آمل ، بابلسر و نور و همچنین مسئولین سبک های فن زی چوان ، لوهان چوان ، ساندا سنتی و جیت کاندو برگزار شد.

در این جلسه ، رییس هیات ووشو استان پویایی هیات های شهرستانی و فعال بودن سبک ها را زمینه ساز رشد این رشته مدال آور برشمرد و خواهان برنامه ریزی و اجرای دقیق آن در زمینه های مختلف از جمله موضوع آموزش شد.

مهدی خلیلی برگزاری دوره های آموزشی توسط سبک ها را ضروری برشمرد و افزود : ملاک تمدید احکام مسئولین سبک ها ، ارزیابی یکساله عملکرد سبک است.

وی همچنین ، تجدید ساختار هیات های ووشو شهرستان ها و همکاری و هماهنگی مستمر با ادارات ورزش و جوانان و هیات استان را لازمه کار جمعی و دستیابی به اهداف تعیین شده دانست و خاطر نشان کرد : تمرکز زدایی و توانمند سازی شهرستان ها یکی از اهداف مهم هیات ووشو استان در دوره جدید است.

در این جلسه سید محمد رضا موسوی به عنوان رییس هیات ووشو آمل ، ناصر رضوانیان به عنوان رییس هیات ووشو نور و خانم مداحی به عنوان رییس هیات ووشو بابلسر معرفی شدند.

همچنین احمد شیرآقایی به عنوان مسئول سبک فن زی چوان ، ناصر رضوانیان به عنوان مسئول سبک لوهان چوان ، محسن اسماعیل پور به عنوان مسئول سبک جیت کاندو و علی (کیوان) شیرآقایی به عنوان مسئول سبک ساندا سنتی منصوب شدند.