دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه

حقوق ورزشکاران المپیکی را قطع نکنید!

با توجه به تعویق یک ساله المپیک ۲۰۲۰ توکیو،حقوق ماهیانه ورزشکاران المپیکی ایران که مقرر بود تا تیر ماه پرداخت شود ،نیاز به تصویب مجدد توسط کمیته ملی المپیک دارد.

حفظ شرایط آمادگی ورزشکاران المپیکی یکی از مواردی است که این روزها با گسترش شیوه ویروس کرونا جامعه ورزش را تحت تاثیر قرار داده است.
این موضوع با مبتلا شدن احسان حدادی قهرمان پرتاب دیسک ایران به ویروس کرونا حساسیت مضاعفی در کشور ایجاد کرد.
اگر چه تمرینات گروهی ورزشکاران در کل کشور ممنوع شده است،اما لازم است شرایط تمرین در خانه به عنوان ابزار موقت برای تمام ورزشکاران و به ویژه المپیکی ها فراهم شود.
طبیعی است در رشته‌های گروهی از جمله والیبال و بسکتبال که سهمیه المپیک گرفته ایم با توجه به محدودیت های فعلی نمی توان تمرینات دسته جمعی انجام داد ،اما لازم است برای حفظ آمادگی ورزشکاران این رشته از طریق فضای مجازی تمرینات خاصی به اجرا گذاشت و میزان آمادگی جسمی نفرات را حفظ کرد.
تنی چند از نفرات به تازگی دوران مصدومیت و عمل جراحی را پشت سر گذاشته اند.نفراتی چون حسن یزدانی در کشتی آزاد و سهراب مرادی در وزنه برداری که دو ورزشکار پر آوازه کشور و انید اول مدال طلا در المپیک هستند.خانم‌عباسعلی هم که فعلا در آلمان دوران نقاهت پس از عمل جراحی زانو را پشت سر می گذارند ،باید به جدیت مورد مراقبت قرار گیرند.
تهیه وسایل اولیه ورزش برای تمرین در خانه ،نیاز به تامین منابع مالی دارد.
از طرفی با توجه به مصوبه ‌سال گذشته کمیته ملی المپیک،مقرر شده بود تا تیر ماه سال جاری حقوق ورزشکارانی که سهمیه المپیک گرفته اند به صورت ماهیانه پرداخت شود.
حال که مسابقات المپیک یک سال به تعویق افتاده است ،این مقرری ماهیانه نباید قطع شود،بلکه با توجه به فراهم نمودن امکانات اولیه برای تمرین ورزشکاران در خانه ،هزینه های مضاعفی به فدراسیونهای تابعه و ورزشکاران تحمیل می شود.
بنابراین اهتمام جدی در این ارتباط و دقت افزونتر در رفت و آمد ورزشکاران باید در اولویت برنامه های وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک قرار گیرد.
در خبر ها داشتیم که احسان حدادی در مصاحبه ای گفت؛در چند نوبت در رفت و آمد به خارج از منزل اهمال کردم.
احسان را در جلسه انتخابات فدراسیون دوومیدانی دیدیم که نه دستکشی داشت و نه ماسکی!
اینگونه اهمال کاریها و ساده انگاشتن ویروس کرونا در ارتباط با ورزشکاران تعجب آور است.
این نفرات سرمایه ورزش کشور و امیدهای ما در المپیک به شمار می روند .لازم است با مراقبت و حفاظت بیشتر از قهرمانانمان از این دوره عبور کنیم و با سلامت ورزشکارانمان را راهی المپیک توکیو نمائیم.

نویسنده: احمد میرزائیان