دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه

یک اتفاق خوب؛ بازگشت محمد نبی

محمد نبی ها یک خانواده اصیل ورزشی اند حسن‌ محمد نبی که یک مربی بزرگ و خوشنام والیبالی و مربی بین المللی بود و مهدی محمد نبی که از مردان ساخص فوتبال ایران بوده و در هر محفلی و مجمعی ردپایی از این مرد مدیر فوتبالی دیده می شود او را از زمانهایی که در سطح باشگاه های تهران بازی می کرد تا بعد ها که مدیریت تیم پارس خودرو را بر عهده گرفته بود می شناختیم اما اشتهار مدیریت ورزشی ایشان در رمان عضویت دو دوره ای در هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی افزونی پیدا کرد و آنگاه که دبیر کل فدراسیون فوتبال شد ثابت کرد

آنچه که محمد نبی فوتبالی را از برخی اهالی ورزش متمایز می سازد رفتار شفاف و صادقانه وی در مواجهه با قضایا و رخداد هایی است که مردم از یک مدیر ورزشی دارند و مهدی محمد نبی در مسند جدید دبیر کلی باید همانگونه باشد که از ایشان سراغ داریم. می دانیم کرسی های فوتبالی به خصوص به میزهای آدم خراب کن تشبیه شده اند و در این رهگذر حتی به اشخاص مهم و خدومی چون صفایی فراهانی و محمد دادگان هم‌ رحم‌ نکرده اند ولی چون شفاف و رو راست بوده اند نامهایی ماندگار شده اند و ما نیز دوست داریم مهدی محمد نبی سمت دبیر کلی منشا خدماتی ماندگار باشند و فوتبال کشور را از طریق خرد جمعی و بهره گرفتن از خبرگان و صاحبنامان آگاه و ملی اندیش از حالت سیاست زدگی و در واقع برزخ فعلی نجات دهند.

کرونا ویروس همه جای دنیا را تعطیل کرده است و در کشور عزیز مان ایران سربلند نیز مردم فهیم و مسوولان دست در دست هم سر گرم مبارزه با این پدیده پلیدند اما فردای روز که به سلامتی همه در بستر جامعه جاری شده اند انتظار اول از محمد نبی عزیز و همفکرانش است که خون سیالی را در رگهای خشکیده این ورزش جاری سازند؛ فوتبالی که عین جامعه ماست و باید نو سازی و محکم سازی شود تا از این‌ پس ساختمان این ورزش که صنعتی بزرگ است روی فوندانسیون سترگ استوار شود/ رضا اسماعیلی مدیر مسوول و صاحب امتیاز خبر گزاری البرز ورزشی و روزنامه بین المللی شوت