پنجشنبه سی ام فروردین ماه

ورزشگاه شهید شیرودی میعاد رای دهندگان مجلس

وزیر ورزش گفت: سالن شهید افراسیابی ورزشگاه شیرودی به عنوان یکی از حوزه های انتخابیه برای ورزشکاران در نظر گرفته شده است.

به گزارش پایگاه خبری البرز ورزشی: کیومرث هاشمی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ورزشکاران در سراسر کشور مصمم به مشارکت در انتخابات هستند. خواست جامعه ورزش و قهرمانان مشارکت در انتخابات بود و سالن شهید افراسیابی ورزشگاه شیرودی را به عنوان یکی از حوزه های انتخابیه برای ورزش در نظر گرفتیم تا ورزشکاران در این حوزه حضور یابند.

وی افزود: در سراسر کشور ورزشکاران مصمم هستند که حضور پررنگی داشنته و در تعیین سرنوشت خود نقش داشته باشند.