شنبه یکم اردیبهشت ماه
آیتک پرامتیاز ترین دختر والیبال ایران

سن فقط یک عدد است!

والیبال بانوان اگرچه در عرصه قاره ای همچنان لنگ می زند اما به عنوان فعال ترین رشته گروهی در داخل کشور تلاش می کند، گاهی این کوشش ها آنقدر دلپذیر و چشمگیر است که باید به آنها احسنت گفت.

در سالی که گذشت در بین همه ی والیبال بازان خوب ایرانی که اشتیاق برای بالندگی در چشمان آنها موج می زند یک دختر تبریزی بیشتر از همه جلب توجه کرده است، آیتک سلامت که در قطر پاسور تیم ملی ایران نیز بازی می کند در کوران رقابت های سراسری ایران به تنهایی 285 امتیاز کسب کرده است.

بنا به گفته ستنا آصفی، آنالیزور سرشناس بانوان ایرانی آیتک سلامت در هر بازی به طور متوسط 19 – 20 امتیاز کسب کرده است، سرعت دست خوب و قدرت جهش از آیتک بازیکنی ساخته است که مورد تحسین بانوی سختگیر والیبال ایران پری فردی قرار گرفته است.

فردی اعتقاد دارد که چند بازیکن والیبال از همدوره هایش که مدال برنز 1966 آسیا را به گردن آویخته اند بهتر بازی می کنند که آیتک سلامت و مهسا کدخدا از جمله این بازیکنان هستند اما در این سال مقاومت و پایداری یک بانوی دیگر هم ورد زبان کارشناسان والیبال بود، پوران زارع تنها دختری که توانست یک جام انفرادی باشگاه های آسیا را برای کشور ما به ارمغان بیاورد در آستانه 40 سالگی باز هم درخشید.

آصفی در توصیف پوران زارع به البرز ورزشی می گوید: او نشان داد که سن یک عدد است اگر فردی خوب تمرین کند و انگیزه هایش را از دست ندهند در هر سنی جوان است و ما آرزو می کنیم که همه دختران و بانوان ایرانی همواره احساس جوانی و نشاط بکنند.

سال نو بر شیر دختران ایران خجسته باد

گزارش: هستی رفیعی