شنبه یکم اردیبهشت ماه
یادگار ماندگار...

شوت و نگاه پایدار به والیبال

روزنامه بین المللی شوت همواره نگاهی فراگیر به ورزش پرطرفدار داشته است.

ازجمله والیبال که دارای صفحات اختصاصی بوده و در دورانی که خولیو ولاسکو با والیبال ایران اوج گرفته بود شوت و البرز ورزشی کنار این ورزش زیبا و مهیج بودند و نقد، تحلیل و تفسیر را کنار هم قرار داده بودند تا والیبال احساس تنهایی نکند و در عین حال همواره زیر ذره بین باشد.

هرچند که برخی عوامل فدراسیون هیچگاه این توجه ویژه را ندیده بودند و از این بابت که تحت نفوذ افراد تمامیت خواه قرار نگرفته بود با سنگ اندازی و فرافکنی دست به گریبان بود اما تاریخ را نمی شود تغییر داد و آنچه که در رسانه های کتوب باقی می ماند گویا تر از هزار نامه و سند هایی غیرقابل انکارند.

روزنامه شوت و پایگاه خبری البرز ورزشی همچنان با مسئولیت پذیری نگاهی ویژه به والیبال زیبا دارد.

نویسنده: جمشید حمیدی