شنبه یکم اردیبهشت ماه

تسلیت به کیانوش گرامی

با کمال تاسف و تاثر باخبر شده ایم کیانوش گرامی هنرمند، هنرپیشه ورزشکار دوست‌داشتنی کشورمان در سوگ از دست دادن پدر ارجمند نشسته است.

این مصیبت بزرگ را به ایشان و خانواده مرحوم گرامی تسلیت عرض می کنیم.

مدیر مسوول، خبرنگاران و نویسندگان و کارکنان پایگاه خبری البرز ورزشی و روز نامه بین المللی شوت