شنبه یکم اردیبهشت ماه

دوست ارجمند جناب آقای کیانوش گرامی

در گذشت ابوی گرامی شخصیت خوشنام و بزرگ خاندان را به حضر تعالی و بستگان تسلیت عرض نموده.

از خداوند منان برای آن فقید سعید غفران الهی و برای باز ماندگان صبر و شکیبایی مسألت داریم.

حاج رضا اسماعیلی، احمد دباغ، حبیب رحیمی، جمشید حمیدی، محمود شهباز، اکبر عزیزی