چهارشنبه سوم مرداد ماه

هاشمی نامزد عضویت در کمیته مربیان جهان

اسامی نامزدهای کمیته‌های مختلف فدراسیون جهانی تیراندازی اعلام شد.

اسامی نامزدهای کمیته‌های مختلف فدراسیون جهانی تیراندازی اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی البرزورزشی، فدراسیون جهانی تیراندازی اسامی نامزدهای کمیته‌های مختلف را برای سال ۲۰۲۱-۲۲ اعلام کرد که از ایران نیز کاندیداهایی برای برخی کمیته‌ها درخواست خود را داده‌اند. در این بین نام الهام هاشمی سرمربی تیم ملی در بین کاندیدا های کمیته مربیان دیده می شود. هاشمی سوای اینکه خود تیراندازی در سطح ملی بود سابقه مربیگری در کشور سنگاپور را هم دارد وی البته مدتی است که به حالت قهر و احتراز به شرایط حاکم بر تیراندازی از صحنه دور مانده است اما هر چه باشد حمایت از افراد فنی در سطح ملی برای گرفتن کرسی حایز اهمیت است.

ناصر رسولی سخنگوی فدراسیون تیراندازیو رئیس سازمان تیم های ملی نیز نامزد حضور در کمیته اساسنامه و قوانین است.وی در همین کمیته در کنفدراسیون آسیا عضویت دارد.

اسامی کامل نامزدهای ایران به شرح زیر است:

الهام هاشمی- کمیته مربیان (نامزد جدید)
ندا نوذری - کمیته پزشکی (عضو کنونی در فدراسیون جهانی)
ناصر رسولی - کمیته اساسنامه وقوانین (نامزد جدید)
حامد جلال‌زاده - کمیته توسعه پایدار (نامزد جدید)