جمعه بیست و دوم تیر ماه
یک رکورد استثنایی

ترکیه با چک، ۱۸ کارت ‌زرد و 2 کارت قرمز!

 دیدار ترکیه با چک از مسابقات جام ملت های اروپا، یورو 2024  یک رکورد استثنایی از خود باقی گذاشت.

این رکورد در کارنامه مسابقات یورو ثبت شد. ترکیه و چک با ۱۸ کارت زرد و ۲ کارت قرمز تبدیل به پر کارت ترین بازی تاریخ یورو شد؛ خصوصاً بعد از آن دعوایی که بعد از پایان بازی بازیکنان دو تیم داشتند.

اتفاقاتی که در این بازی رقم خورد نادر است.خصوصا آن بزن بزن در‌پایان بازی رقم خورد.چنان مشت ولگد  وحمله به یکدیگر صورت گرفت که پنداری جنگ صورت گرفته است. در پی این حوادث تصمیمات سنگینی گرفته خواهد شد.

خبر دیگر که اینبار سخن از انسانیت است ‌اینکه، بازیکنان تیم ملی آلمان به صورت گروهی تصمیم گرفتند، پاداش صعود تیمشان را یکجا در اختیار خانواده های بی بضاعت وخیره قرار دهند.رقم قابل توجه به عنوان پاداش مطرح است.

این اقدام بازیکنان تیم ملی آلمان در مطبوعات ورزشی آلمان به عنوان اقدام شایسته به چاپ رسیده است.

گزارش: اکبر عزیزی