جمعه بیست و دوم تیر ماه

گشتی گیران پاداش 2 میلیارد تومانی گرفتند

پیش از حضور تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی در المپیک پاریس پاداش 2 میلیارد تومانی به اعضای تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی اهدا شد.

به گزارش پایگاه خبری البرز ورزشی: در فاصله کمتر از یک ماه مانده به المپیک پاریس و به منظور افزایش روحیه و انگیزه کشتی گیران و کادر فنی، با دستور ویژه وزیر محترم ورزش و جوانان و از محل اعتبارات کمک های وزارت ورزش، مبلغ 2 میلیارد تومان پاداش نقدی توسط فدراسیون کشتی به اعضای تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی، شامل کشتی گیران و کادر فنی، اهدا شد