جمعه بیست و دوم تیر ماه

ماندگار در تاریخ، محبوب در ورزش

دولتی جدید به زودی سرکار خواهد آمد، اینکه چه شخصی وزیر ورزش می شود منتظر می مانیم ولی فرهنگ اصیل ایرانی حکم می کند که قدردان آدم های صادق باشیم فرقی نمی کند که در کابینه کدام رئیس جمهوری خدمت کرده است...

۲۲ سال پیش وقتی که او و چند تن از مدیران کل سازمان تربیت بدنی وقت چمدانهایشان در فرودگاه بوسان کره جنوبی مفقود شده بود با او آشنا شدم مردی که برای اولین بار به بازیهای آسیایی آمده بود تا تجارب گرانقدری را در این رهگذر و رویداد بزرگ قاره پهناور آسیا کسب کند.

در حالی که خیلی از همکارانش از گم شدن چمدانها نگران و بی تاب بودند کیومرث هاشمی با لبخند و خونسردی با این مورد برخورد کرده مودبانه و محترمانه از من سئوال کردند که چه باید کرد؟ چمدانها را بعد از چند ساعت از فرودگاه ناریتای ژاپن پیدا کردم و در اسرع وقت به مدیران خوب و بی نظیرسازمان تربیت بدنی  تحویل دادم .

او و همکارانش تشکر کردند و به دیدارهای مختلف در رشته های متنوع ورزشی رفتند، کیومرث هاشمی با ادب و متانت خود چنان در  سازمان تربیت بدنی در دل همکاران خود نشست که همه فقط او را "کیومرث " می خوانند.

او در طول بیش از سه دهه خدمت در خانه خود ((وزارت ورزش)) نه با رانت که با روش و سیستم مدیریتی مبتنی بر توانمندی و استعداد فردی پله های ترقی را از پایین ترین سطوح تا بالاترین سطح وزارت ورزش طی کرد.

مردی که موفق شد در دو ارکان اصلی و مهم ورزش "نفر" اول شود. رئیس کميته المپیک و وزیر ورزش.

او در کمیته ملی المپیک چنان با صلابت و استواری ویژه کار کرد که همه همکاران او همیشه و همواره از مدیریت مهربانانه و مودبانه او توام با موفقیت در بازیهای آسیایی اینچئون و المپیک ریودوژانیرو به خوبی و نیکی یاد می کنند.کیومرث هاشمی بوسیله اولین دولت ((دولت رئیسی)) در تاریخ ورزش ایران اولین وزیر ورزش است که از بین کارکنان وزارت ورزش برگزیده شده او در تاریخ خدمتش در وزارت ورزش و سازمان تربیت بدنی صادقانه،پاکدست و موفق عمل کرد و در این مدت حرمت و عزت پیشکسوتان، مربیان و ورزشکاران را سرلوحه کار خود قرارداده است.

مردی که در تاریخ ورزش به جهت موفقیت در المپیک ریو و بازیهای آسیایی نامش ماندگار و در وزارت ورزش بین همکاران خود محبوب و محترم ماند.

کیومرث احترام واقعی به پیشکسوتان را با تمام وجود "معنی"بخشید و نامش در تاریخ ورزش ایران همواره پر افتخار باقی خواهد ماند.

نویسنده: علی افتخاری - کارشناس ورزشی