چهارشنبه سوم مرداد ماه

وبینار مشترک مدرسی مربیگری فوتبال بانوان یوفا و ایران

کمیته بانوان از  برگزاری وبینار مشترک مدرسی مربیگری فوتبال بانوان یوفا و ایران خبر داد.

کمیته بانوان از  برگزاری وبینار مشترک مدرسی مربیگری فوتبال بانوان یوفا و ایران خبر داد.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی البرزورزشی، با اعلام کمیته بانوان، وبینار مشترک آموزشی مربیکری فوتبال بانوان یوفا و ایران در روز یکم دی ماه برگزار می شود.

در این وبینار مشترک، مدرسین مربیگری فوتبال بانوان یوفا با مربیان برتر فوتبال ایران به بحث و تبادل نظر در خصوص روند فعالیتهای آموزشی و ایجاد بستری مناسب به جهت رشد و توسعه فوتبال بانوان در امر آموزش می پردازند.