چهارشنبه سوم مرداد ماه

اشک هایی برای یک شکست!

در حالی که اکثریت تیم های بالای جدول لیگ برتر بانوان به حذف مرحله سوم مسابقات موافق هستند بعضی تیم ها همانند اکسون از این بابت نارضایتی خود را اعلام داشته اند چرا که معتقدند دور سوم فرصتی برای جبران مافات است که به دلیل داشتن چند بازیکن کرونایی شروع خوبی در لیگ برتر نداشتند .

در حالی که اکثریت تیم های بالای جدول لیگ برتر بانوان به حذف مرحله سوم مسابقات موافق هستند بعضی تیم ها همانند اکسون از این بابت نارضایتی خود را اعلام داشته اند چرا که معتقدند دور سوم فرصتی برای جبران مافات است که به دلیل داشتن چند بازیکن کرونایی شروع خوبی در لیگ برتر نداشتند .


به اعتقاد ما سازمان لیگ فدراسیون باید آنقدر ماهر باشد که برنامه ریزی دقیقی ارائه داده و آنقدر متغیر عمل نکند اما صرف نظر از برد و باخت ها تماشای یک عکس ما را بر آن داشت تا بیشتر در این باره کند و کاو کنیم جایی که فاطمه صولتی لیبروی جوان اکسون به دلیل شکست تیمش گریه می کند و البته عکس های دیگری که اشک در چشمان بازیکنان بازنده را ثبت کرده است.
ورزشکاران ما باید تحمل شکست را هم داشته باشند اما ناراحتی آنها از باخت در ست پنجم از عملکرد داوران است و گفته می شود که ناظر فدراسیون به خاطر برخی نارسایی های قضاوت 10 دقیقه مسابقه شهرداری قزوین و اکسون را متوقف ساخته بود یکی از حاضران سالن در این باره به البرزورزشی گفت: متاسفانه تیم های بازنده و برنده هر دو از این بابت شاکی بودند و ما برای صحت و سقم ادعای مطرح شده چندین بار با خانم ها زندی و توکلی ناظران فدراسیون تماس گرفته ایم تا شاید واقعیت را از زبان آنها بنویسیم اما دریغ از پاسخ دادن به تماسهای ما با این وصف آنچه را که می نویسیم بر مبنای ادعایی است که اعضای مرتبط با بازی برای ما شرح داده اند و حق توضیح و پاسخگویی را برای ناظران و داوران قائل هستیم.  
نویسنده: ج-دوستدار