شنبه دوم تیر ماه

خراسانی با ۲۹ رای رییس فدراسیون ورزش روستایی شد

محمد تقی امیری خراسانی با کسب ۲۹  رای از ۴۱ رای اعضای مجمع به مدت ۴ سال رییس فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی شد. 

محمد تقی امیری خراسانی با کسب ۲۹  رای از ۴۱ رای اعضای مجمع به مدت ۴ سال رییس فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی شد. 

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی البرزورزشی؛ مجمع انتخابات فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی برای تصدی احراز پست ریاست فدراسیون امروز چهارشنبه ۱۰دی به ریاست عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان برگزار شد و محمدتقی امیری خراسانی با کسب ۲۹ رای از ۴۱ رای اعضای مجمع به مدت ۴ سال رییس فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی شد.

 افشین هادی چگینی نیز ۱۲ رای کسب کرد.