شنبه دوم تیر ماه

برادر ارجمند جناب آقای حمید حسن زاده-انگلستان

با یک دنیا تاثر و تاسف فقدان والده مکرمه به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

با یک دنیا تاثر و تاسف فقدان والده مکرمه به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.
هوشنگ اسماعیلی و خانواده(لیورپول) رضا اسماعیلی و خانواده-بابک و علی محرمی و خانواده از تهران