دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه

کنستانتینوف و بحث دستیاری پرفسور پرندی

کمک های سرمربی باید جوان باشند.

کمک های سرمربی باید جوان باشند.


پلامن کنستانتینوف بازیکن بزرگی بود او زالتانوف نبود اما یکی از قدر ترین آبشارزن های جهان بود که نوار کاپیتانی تیم ملی بلغارستان را بر سینه داشت و مقابل تیم ملی کشور ما با پاسوری ژکوف بازی کرد پلامن هم اینک در روسیه مربیگری می کند و پارسال بهترین مربی لیگ این کشور انتخاب شد وی با نویسیبرگ همچنان مقتدرانه به پیش می رود پلامن در گفت و گویی که با یکی از رسانه های بلغاری انجام داد درباره پرندی سرمربی ایتالیایی تیم ملی کشورش گفت: پرندی پرفسور والیبال که یکی از بهترین مربیان والیبال دنیا است حضور وی کنار تیم ملی بلغارستان موجد جوانگرایی و ساختار جدید برای والیبال کشور ما خواهد بود.
پلامن در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر همکاری با پرندی گفت: دستیاران ایشان باید مربیان جوان باشند ژسکوف با 47 سال سن چه چیزی می تواند از پرندی یاد بگیرد؟ او خود یک مربی مطرح و معروف است به اعتقاد من مربیان کنار سرمربی باید جوانان باشند تا ضمن کسب تجربه نوعی سرمایه گذاری برای ساختن مربیان جوان کشورمان باشند من که 10 سال سرمربیگری کرده ام چه سود دارد که دستیار پرندی باشم؟ صحبتهای پلامن نوعی هشدار برای فدراسیون والیبال بود تا از این گفته ها درس بگیرد و به گماردن مربیان جوان، تحصیلکرده و زباندان کنار آلکنو یا هر مربی دیگری به آینده مربیان نگاه جدی داشته باشند.

  
نویسنده: جمشید حمیدی